hilal_w_1
sundhed_w
vinter_2
B_kafala
Mad
vinter
uddanelse

Om Os

Foreningens formål er at yde humanitær bistand til fattige, katastrofeofre, flygtninge og andre, som måtte have behov herfor og især til forældreløse børn i andre lande. Foreningen skal i samarbejde med såvel danske som udenlandske humanitære og sociale organisationer medvirke til gennemførelse af omsorgs- og hjælpeprogrammer med sigte på sundhed og helbred, sociale forhold samt undervisning.

 

Foreningens generelle aktiviteter kommer til udtryk i følgende centrale målsætninger

a. at udvikle menneskelige samfund, gennem en forbedring af  forholdene inden for undervisning, helbred og socialvæsen

 

b. at bidrage med nødhjælp til mennesker, som er ramt af naturkatastrofer og sociale ulykker

 

c. at imødekomme forældreløse børns behov, herunder forbedre deres helbredsmæssige, psykologiske og sociale forhold.

 

d. at styrke samarbejdet mellem foreningen og tilsvarende organisationer for at holde sig a jour med udvikling af programmer til opfyldelse af samme formål som foreningens.

Indsamlingstilladelse og retningslinier

 

Dansk Velgørenheds Halvmåne

er godkendt som nødhjælpsorganisation af både politi- og skattemyndigheder og er
medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO med
indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet. Vi håndterer fundraisingsopgaven på
og sætter både praktiske, økonomiske og etiske rammer for hvordan vores
indsamlinger skal foregå og håndteres.

Her følger en kort gennemgang af retningslinierne for vores indsamlingstilladelse:

 

Dansk Velgørenheds Halvmåne har med sin indsamlingstilladelse ret til at indsamle via sms, Facebook, hjemmeside, opstilling af indsamlingsbøsser.

Indsamlingstilladelsen gælder dog kun opstilling af indsamlingsbøsser, ikke personlig henvendelse med opfordring til donationer fra folk på gaden, i butikker, uddannelsessteder eller dør-til-dør. 

Indsamlingsbøtten skal tømmes af mindst to personer i fællesskab.

 

Tilladelsen gælder heller ikke fysisk salg af mad, kage eller ting, hvis det sker på offentlige steder eller virksomheders områder, undtagen religiøse og private områder, f.eks en moské eller en garage, eller hvis salg sker i forbindelse med et andet allerede godkendt arrangement.

Det er tilladt at tage imod donationer via mobilpay eller netbank, hvis numrene tilhører Dansk Velgørenheds Halvmåne og er skrevet i en flyer eller plakat, så længe det ikke fremgår, at det er betaling for noget.

        Årsrapport 2021                                                              Vedtægter

Dansk velgørenheds halvmåne har til formål at yde humanitær bistand til forældreløse børn, fattige samt truede familier i katastrofeområder. Indsamlinger anmeldt til Indsamlingsnævnet efter ny lov JN nr.: 01753.